Telefon 695-979-473

Pracownik biurowy

Nr zajęć Rozpoczęcie Zakończenie Czas trwania (h) Link do zajęć Materiały pomocnicze
Dzień 1 BHP w pracy biurowej pracownika biurowego.Środki techniczne w pracy biurowej.
2020-05-06
09:00:00
2020-05-06
15:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/523955584949755/ materiały własne trenera. Zaloguj się do zajęć
Dzień 2 - Prowadzenie dokumentacji, redagowanie pism
2020-05-07
09:00:00
2020-05-07
15:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/523955584949755/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 3 - kultura pracownika, elementy savoiv vivre w kontaktach biznesowych
2020-05-08
09:00:00
2020-05-08
15:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/523955584949755/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 4 Obsługa interesantów
2020-05-11
09:00:00
2020-05-11
15:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/523955584949755/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 5 Podstawy prawa pracy i prawa administracyjnego
2020-05-12
09:00:00
2020-05-12
15:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/523955584949755/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 6 Zadania sekretariatu.Organizacja pracy biurowej.
2020-05-13
09:00:00
2020-05-13
15:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/523955584949755/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 7 Organizacja spotkań służbowych.Przepływ informacji.
2020-05-14
09:00:00
2020-05-14
13:00:00
4 https://www.facebook.com/groups/523955584949755/ Zaloguj się do zajęć