Telefon 695-979-473

Pracownik biurowy z elementami kadr i płac

Nr zajęć Rozpoczęcie Zakończenie Czas trwania (h) Link do zajęć Materiały pomocnicze
Dzień 1
2020-05-11
09:00:00
2020-05-11
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 2
2020-05-12
09:00:00
2020-05-12
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 3
2020-05-13
09:00:00
2020-05-13
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 4
2020-05-14
09:00:00
2020-05-14
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 5
2020-05-15
09:00:00
2020-05-15
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 6
2020-05-18
09:00:00
2020-05-18
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 7
2020-05-19
09:00:00
2020-05-19
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 8
2020-05-20
09:00:00
2020-05-20
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 9
2020-05-21
09:00:00
2020-05-21
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 10
2020-05-22
09:00:00
2020-05-22
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 11
2020-05-25
09:00:00
2020-05-25
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 12
2020-05-26
09:00:00
2020-05-26
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 13
2020-05-27
09:00:00
2020-05-27
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 14
2020-05-28
09:00:00
2020-05-28
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 15
2020-05-29
09:00:00
2020-05-29
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 16
2020-06-01
09:00:00
2020-06-01
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 17
2020-06-02
09:00:00
2020-06-02
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć
Dzień 18
2020-06-03
09:00:00
2020-06-03
15:00:00
6 https://m.facebook.com/groups/2693609684203078?group_view_referrer=profile_browser Zaloguj się do zajęć