Telefon 695-979-473

Pracownik biurowy z elementami kadr i płac

Nr zajęć Rozpoczęcie Zakończenie Czas trwania (h) Link do zajęć Materiały pomocnicze
Dzien 1 BHP w pracy biurowej pracownika biurowego.Środki techniczne w pracy biurowej.
2020-05-21
08:00:00
2020-05-21
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 2 Kultura pracownika, elementy savoiv vivre w kontaktach biznesowych
2020-05-22
08:00:00
2020-05-22
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 3 Obsługa interesantów.Komunikacja w pracy biurowej.
2020-05-25
08:00:00
2020-05-25
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 4 Organizacja spotkań służbowych
2020-05-26
08:00:00
2020-05-26
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 5 Zadania sekretariatu.Wyjazdy słuzbowe
2020-05-27
08:00:00
2020-05-27
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 6 Akty prawne regulujące działanie jednostki.Ochrona danych osobowych w pracy biurowej.
2020-05-28
08:00:00
2020-05-28
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 7 Organizacja pracy biurowej w administracji - podstawy prawa administracyjnego.
2020-05-29
08:00:00
2020-05-29
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 8 Zatrudnienie- nawiązanie stosunku pracy
2020-06-01
08:00:00
2020-06-01
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 9 Rozwiązanie stosunku pracy.
2020-06-02
08:00:00
2020-06-02
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 10 Czas pracy
2020-06-03
08:00:00
2020-06-03
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 11 Urlopy wypoczynkowe, inne urlopy, inne zwolnienia od pracy.
2020-06-04
08:00:00
2020-06-04
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 12 Dokumentacja pracownicza
2020-06-05
08:00:00
2020-06-05
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 13 Wynagrodzenia pracowników.
2020-06-08
08:00:00
2020-06-08
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 14 Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
2020-06-09
08:00:00
2020-06-09
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 15 Klasyfikacja pism biurowych
2020-06-10
08:00:00
2020-06-10
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 16 Układ graficzny pism i jego elementy składowe
2020-06-12
08:00:00
2020-06-12
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć
Dzień 17 Zasady redagowania i formułowania pism
2020-06-15
08:00:00
2020-06-15
12:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/337765650532662 Zaloguj się do zajęć