Telefon 695-979-473

Pracownik biurowy z elementami kadr i płac

Nr zajęć Rozpoczęcie Zakończenie Czas trwania (h) Link do zajęć Materiały pomocnicze
Dzień 1 BHP w pracy biurowej pracownika biurowego.Środki techniczne w pracy biurowej.
2020-06-29
08:00:00
2020-06-29
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 2 Kultura pracownika, elementy savoiv vivre w kontaktach biznesowych
2020-06-30
08:00:00
2020-06-30
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 3 Obsługa interesantów.
2020-07-01
08:00:00
2020-07-01
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 4 ORGANIZACJA SPOTKAŃ SŁUZBOWYCH
2020-07-02
08:00:00
2020-07-02
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 5 Zadania sekretariatu.Wyjazdy służbowe
2020-07-03
08:00:00
2020-07-03
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 6 Akty prawne regulujące działanie jednostki.Ochrona danych osobowych w pracy biurowej
2020-07-06
08:00:00
2020-07-06
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 7 Organizacja pracy biurowej- podstawy prawa administracyjnego
2020-07-07
08:00:00
2020-07-07
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 8 Zatrudnienie-stosunek pracy
2020-07-08
08:00:00
2020-07-08
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 9 Rozwiązanie stosunku pracy.
2020-07-09
08:00:00
2020-07-09
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 10 Czas pracy
2020-07-10
08:00:00
2020-07-10
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 11 Urlopy wypoczynkowe, inne urlopy, inne zwolnienia od pracy
2020-07-13
08:00:00
2020-07-13
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć
Dzień 12 Dokumentacja pracownicza.
2020-07-14
08:00:00
2020-07-14
14:00:00
6 https://www.facebook.com/groups/718893648847349/ Zaloguj się do zajęć