Telefon 695-979-473

Dofinansowanie w ramach programu: Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim

Wymagania uczestnictwa:

zamieszkuję na terenie województwa świętokrzyskiego i należę do co najmniej jednej z poniższych grup


 • niepełnosprawni

 • niepracujacy od ponad roku

 • przebywający w pieczy zastępczej

 • opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 • opuszczający młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny

 • po programie wychodzenia z nałogu

 • korzystający z pomocy społecznej

 • bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności

Opis oferty:

Utworzenie/aktualizacja ścieżki reintegracji

 • Konsultacje psychologiczne


Poradnictwo oraz wsparcie środowiskowe

 • Warsztaty terapeutyczne

 • Coaching


KURSY ZAWODOWE

 • Kurs zawodowy wybrany w toku identyfikacji potrzeb

 • Stypendium szkoleniowe 997,4 (na 150h zajęć szkoleniowych)


PŁATNE STAŻE

 • Stypendium 997,4 PLN/msc brutto na 3 msc


INTEGRACJA Z RYNKIEM PRACY

 • Indywidualne pośrednictwo pracy


INNE

 • Zwroty kosztów dojazdu

 • Usługi są bezpłatne, ponieważ współfinansuje je Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób aplikowania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


TELEFONICZNE: 41 230 23 10

Po potwierdzeniu wyboru oferty umówiony będzie dogodny termin rozpoczęcia wsparcia.

Kontakt:

Asystent Unijny

Pomoc dla Ciebie w korzystaniu z unijnych funduszy

tel. 41 230 23 10

email: l.bilski@fundacja-cel.pl

www.asystent-unijny.pl

Wersja do druku