Telefon 695-979-473

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mapadotacji.gov.pl

Dofinansowanie w ramach programu: Zostaję w Opolskiem, zdobędę pracę!

Wymagania uczestnictwa:

 • pozostaję bez pracy

 • wiek powyżej 30 lat

 • zamieszkuję na terenie woj. opolskiego w powiecie:

  • prudnicki
  • brzeski
  • nyski
  • głubczycki
  • namysłowski
 • należę do min. jednej z poniższych grup

  • osoby powyżej 50 roku życia

  • osoby długotrwale bezrobotne

  • osoby z niepełnosprawnościami

  • osoby o niskich kwalifikacjach

  • kobiety

  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

  • migranci powrotni i imigranci

Opis oferty:

Zajęcia w lokalizacji dogodnej dla uczestnika. Minimum 3 elementy wsparcia:


IDENTYFIKACJA POTRZEB

 • Test predyspozycji zawodowych wraz z ich omówieniem

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe

 • Zwrot kosztów dojazdu

 
 

KURSY ZAWODOWE

 • Kurs zawodowy wybrany w toku identyfikacji potrzeb

 • Stypendium szkoleniowe 997,4 PLN brutto/za uczestnictwo w 150 h zajęć

 • Materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.


PŁATNE STAŻE

 • Stypendium wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 997,4 PLN/msc na 3 msc

 • Badania lekarskie

 • Ubezpieczenie NNW

 • Zwrot kosztów przejazdu do miejsc odbywania staży


POŚREDNICTWO PRACY

 • Obejmuje: dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników projektu i właściwego pracownika dla pracodawcy.

 • Zwrot kosztów dojazdu


INNE

 • Usługi są bezpłatne, ponieważ współfinansuje je Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób aplikowania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


TELEFONICZNE: 600-058-933


OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE:


Biuro projektu, ul. Podolska 20, Nysa

Po potwierdzeniu wyboru oferty umówiony będzie dogodny termin rozpoczęcia wsparcia.

Kontakt:

Asystent Unijny

Pomoc dla Ciebie w korzystaniu z unijnych funduszy

tel. 600-058-933

email: k.sadowski@vinci.info.pl

www.asystent-unijny.pl

Wersja do druku