Telefon 695-979-473

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mapadotacji.gov.pl

Dofinansowanie w ramach programu: Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim

Wymagania uczestnictwa:

 • pozostaję bez pracy

 • zamieszkuję na terenie woj. świętokrzyskiego

 • należę do poniższych grup:

  • osoby z niepełnosprawnościami

  • osoby wielokrotnie wykluczone

  • osoby nieodbywające karę pozbawienia wolności

Opis oferty:

Zajęcia w możliwie najdogodniejszej lokalizacji dla uczestnika.


 

IDENTYFIKACJA POTRZEB

 • Test predyspozycji zawodowych wraz z ich omówieniem

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe

 • Zwrot kosztów dojazdu

 
 

 

KURSY ZAWODOWE

 • Kurs zawodowy wybrany w toku identyfikacji potrzeb

 • Stypendium szkoleniowe 997,4 PLN brutto/za uczestnictwo w 150 h zajęć

 • Materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.


 

PŁATNE STAŻE

 • Stypendium wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 997,4 PLN/msc na 3 msc

 • Badania lekarskie

 • Ubezpieczenie NNW

 • Zwrot kosztów przejazdu do miejsc odbywania staży


 

POŚREDNICTWO PRACY

 • Obejmuje: dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników projektu i właściwego pracownika dla pracodawcy.

 • Zwrot kosztów dojazdu


 

INNE

 • Usługi są bezpłatne, ponieważ współfinansuje je Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób aplikowania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


TELEFONICZNE: 695-979-473


OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE:

Biuro projektu, Al. Solidarności 34, Kielce

Po potwierdzeniu wyboru oferty umówiony będzie dogodny termin rozpoczęcia wsparcia.

Kontakt:

Asystent Unijny

Pomoc dla Ciebie w korzystaniu z unijnych funduszy

tel. 695-979-473

email: biuro@asystent-unijny.pl

www.asystent-unijny.pl

Wersja do druku