Telefon 695-979-473

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mapadotacji.gov.pl

Dofinansowanie w ramach programu: Daj sobie szansę!

Harmonogram zajęć:

Wymagania uczestnictwa:

 • pozostaję bez pracy

 • wiek poniżej 30 lat

 • zamieszkuję na terenie Polski

 • należę do min. jednej z poniższych grup (do 2 lat po opuszczeniu/ukończeniu):

  • opuszczający pieczę zastępczą

  • opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy/socjoterapeutyczny

  • opuszczający specjalistyczny ośrodek szkolno-wychowawczy/ośrodek wychowawczy

  • opuszczający, którzy zakończyli naukę w szkole specjalnej

  • matki przebywające w domach samotnej matki

  • opuszczający zakład karny lub areszt śledczy

  • opuszczający zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich

  • opuszczający zakład pracy chronionej

Opis oferty:

IDENTYFIKACJA POTRZEB

 • Test predyspozycji zawodowych wraz z ich omówieniem

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe

 • Zwrot kosztów dojazdu

 
 

KURSY ZAWODOWE

 • Kurs zawodowy wybrany w toku identyfikacji potrzeb

 • Stypendium szkoleniowe 1017,4 PLN brutto/za uczestnictwo w 150 h zajęć

 • Materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.


PŁATNE STAŻE

 • Stypendium wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1017,4 PLN/msc na 3 msc

 • Badania lekarskie

 • Ubezpieczenie NNW

 • Zwrot kosztów przejazdu do miejsc odbywania staży


POŚREDNICTWO PRACY

 • Obejmuje: dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników projektu i właściwego pracownika dla pracodawcy.

 • Zwrot kosztów dojazdu


INNE

 • Usługi są bezpłatne, ponieważ współfinansuje je Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób aplikowania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


TELEFONICZNE: 794 554 930


OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE:


Biuro projektu, ul. Zachodnia 3, Siechnice, woj. dolnośląskie

Po potwierdzeniu wyboru oferty umówiony będzie dogodny termin rozpoczęcia wsparcia.

Kontakt:

Asystent Unijny

Pomoc dla Ciebie w korzystaniu z unijnych funduszy

tel. 794 554 930

email:

www.asystent-unijny.pl

Wersja do druku