Telefon 695-979-473

Dofinansowanie w ramach programu: Czas na zmiany

Wymagania uczestnictwa:

 • mam orzeczenie o niepełnosprawności

 • jestem osobą w wieku 18-24 lat (na moment rozpoczęcia uczestnictwa)

 • zamieszkuję na terenie: pow. wałbrzyski/ górowski/ lwówecki/ kłodzki lub złotoryjski

 • jestem osobą bierną zawodowo/bezrobotną

 • nie uczę się stacjonarnie (można w trybie niestacjonarnym)

Opis oferty:

Zajęcia w lokalizacji dogodnej dla uczestnika. Minimum 3 elementy wsparcia:


IDENTYFIKACJA POTRZEB

 • Test predyspozycji zawodowych wraz z ich omówieniem

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (8 h)

 • Warsztaty poszukiwania pracy (5 h)

 • Zwrot kosztów dojazdu


COACHING

 • Indywidualne spotkania z coachem (10 h)

 • Warsztaty motywacyjne (5 h)

 • Zwrot kosztów dojazdu


KURSY ZAWODOWE

 • Kurs zawodowy wybrany w toku identyfikacji potrzeb

 • Stypendium szkoleniowe 800 PLN brutto/za uczestnictwo w 150 h zajęć

 • Materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.


PŁATNE STAŻE

 • Stypendium wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1281,16 PLN/msc na 3 msc

 • Badania lekarskie

 • Ubezpieczenie NNW

 • Zwrot kosztów przejazdu do miejsc odbywania staży


POŚREDNICTWO PRACY

 • Obejmuje: dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników projektu i właściwego pracownika dla pracodawcy.

 • Zwrot kosztów dojazdu


INNE

 • Usługi są bezpłatne, ponieważ współfinansuje je Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób aplikowania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


TELEFONICZNE: 695-979-473

Po potwierdzeniu wyboru oferty umówiony będzie dogodny termin rozpoczęcia wsparcia.

Kontakt:

Asystent Unijny

Pomoc dla Ciebie w korzystaniu z unijnych funduszy

tel. 695-979-473

email: biuro@asystent-unijny.pl

www.asystent-unijny.pl

Wersja do druku