Telefon 695-979-473

Details

Training


Aktywne
Widoczne
Nazwa
Pracownik biurowy z elementami kadr i płac
Czas trwania (h)
100
Wymagania wstępne
Podstawowa obsługa komputera
Cel szkolenia
Nabycie kwalifikacji pracownika biurowego z elementami kadr i płac w systemie on-line. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: zasad funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura. Celem kształcenia jest również zapoznanie z organizacją pracy biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu, zagadnieniami prawnymi i prawem pracy, oraz zapoznanie z obsługą urządzeń biurowych.
Plan nauczania
Zajęcia obejmuje zróżnicowany zakres tematyczny. Tak szeroki zakres pozwala na zdobycie wiedzy i kluczowych umiejętności niezbędnych do pełnienia roli managera. Przedstawione zostaną metody narzędzia oraz dostępne rozwiązania, optymalizujące pracę biura oraz pozwalające zaoszczędzić czas i obniżyć koszty. Zajęcia prowadzone są w formule pozwalającej uczestnikom na przećwiczenie i utrwalenie nowych umiejętności poprzez szereg wykonywanych ćwiczeń. Praca z dokumentacją niezbędną w pracy na stanowisku managera.
Program
sekretariat i jego miejsce w strukturze biura; BHP w pracy pracownika biurowego; system kancelaryjny; redagowanie pism; redagowanie pism urzędowych; korespondencja handlowa; korespondencja w sprawach personalnych; obsługa klienta; umowa o pracę a umowy cywilnoprawne; przepisy ogólne Kodeksu Pracy; rodzaje umów o pracę i dokumentacja pracownicza; rozwiązanie umowy o pracę; prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; czas pracy i systemy czasu pracy; wynagrodzenie za pracę; urlopy pracownicze; uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem + egzamin końcowy;
Materiały pomocnicze
Materiały własne i sporządzone przez trenera, udostępnione uczestnikom kursu poprzez środki komunikacji elektronicznej.
Rozpoczęcie
2020-06-29 08:00:00
Zakończenie
2020-07-21 12:00:00
Miejsce realizacji
on-line

Edit | Back to List