Telefon 695-979-473

Details

Training


Aktywne
Widoczne
Nazwa
Pracownik biurowy
Czas trwania (h)
40
Wymagania wstępne
Obsługa komputera, korzystanie z aplikacji
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego.Uczestniczka/Uczestnik pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, Podczas szkolenia uczy się jak planować i organizować pracę w biurze . . Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia Uczestniczka /Uczestnik pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia.Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji,kultury zawodu.
Plan nauczania
- organizacja pracy biurowej, BHP, - organizacja i zarządzanie czasem, - korespondencja biurowa, - zasady sporządzania pism, - profesjonalne przyjmowanie i obsługiwanie klientów, - prowadzenie dokumentacji biurowej zgodnie z przyjętym systemem kancelaryjnym, - przechowywanie dokumentów oraz akt spraw, - archiwizacja dokumentów, - techniki sporządzania różnych dokumentów, - umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej, - przepływ informacji w zarządzaniu biurem, - elementy prawa pracy, prawa administracyjnego, - obsługa urządzeń biurowych,
Program
Dzień 1 (6.05.2020) -6h- BHP w pracy pracownika biurowego.Środki techniczne w pracy biurowej. Dzień 2 (7.05.2020) - 6h Prowadzenie dokumentacji, redagowanie pism. Dzień 3 (8.05.2020)- 6h Kultura pracownika , elementy savoir vivre w kontaktach biznesowych. Dzień 4 (11.05.2020) - 6h- Obsługa interesantów. Dzień 5 (12.05.2020) - 6h- Elementy prawa pracy i prawa administracyjnego. Dzień 6 (13.05.2020) - 6h- Zadania sekretariatu.Organizacja pracy biurowej Dzień 7 (14.05.2020)- 4h- Organizacja spotkań słuzbowych.Przepływ informacji.
Materiały pomocnicze
materiały własne trenera.
Rozpoczęcie
2020-05-06 09:00:00
Zakończenie
2020-05-14 13:00:00
Miejsce realizacji
on-line

Edit | Back to List